Opdrachten Alet Wildmann

Opdrachten Vocal Toolbox uitgevoerd door Alet Wildmann

Lopende opdrachten/vaste klanten

 • Universiteit van Amsterdam – sinds 2004
Trainingen en individuele begeleiding Professioneel Spreken aan 1e graads leraren in opleiding.
 • Brigitte Hertz, sinds 2008. Bureau te Amstelveen voor trainingen aan academici. Op dit moment betrokken bij de presentatietrainingen aan promovendi.
 • Purple Monkey, trainingen breinwijs spreken en stemgebruik.

Een selectie van afgeronde opdrachten: o.a.

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen 2017-2018 workshops Stemgebruik en leidinggeven aan personeel van de HAN
 • ArtEZ 2012: reguliere lessen stem en spreken muziektheateropleiding
 • ArtEZ te Arnhem:  van 2007-2016 reguliere lessen stem, zang en spreken aan 1e, 2de en 3de jaars studenten van de opleiding theaterdocent.
 • Openluchtmuseum Arnhem; 2013 workshops professioneel spreken, en individuele begeleiding stem en spreken aan medewerkers.
 • Cantucinikoor Bilthoven; 2012 training stemkleuring en interpretatie
 • Wychens amateurtoneel; 2012 training stem en spreken.
 • HvA domein Onderwijs en Opvoeding, Amsterdam –  2004
-2009 i.s.m. Fransje van Luin, Ontwikkeling en uitvoering modules Professioneel Spreken, Stem en Theater voor 2e graads leraren in opleiding. Individuele begeleidingen.
 • Re-activate Hilversum, 2005- 2009 Reintegratiebureau . Workshops ‘bezielend spreken’
 • Jeugdtheaterschool Delft; (2004-2005) Scholingstraject stemgebruik en tekstbehandeling aan de docenten.
 • Schiphol dienstverlening, (2005-2006) Training ‘verstaanbaar Portofoonverkeer’ i.s.m. Fransje van Luin, Schiphol
 • Boertien Training, (2004-2005) Interne stemleergang voor de Acteurs Compagnie, i.s.m. Fransje van Luin, Naarden

Individuele begeleiding:

Vanaf 1990 heb ik veel mensen individueel begeleid of lesgegeven. Amateurs en professionals, managers, docenten en studenten. Hieronder wat reacties van een aantal van hen:

Je hebt mij laten ervaren wat stem, ademhaling, non verbale uitdrukking voor impact hebben. De oefeningen die je me liet doen, waren inspirerend, doelgericht en gevarieerd. Dit maakte, dat ik met ongelofelijk veel plezier aan mijn ontwikkeling werkte. Veel pas ik intussen automatisch toe. Je hebt mij het ‘gereedschap’ gegeven te herkennen en te verbeteren.;  Presentatietraining  Heide 2009

“ik vind het tijdens mijn lessen nog wel een beetje raar en onwennig dat niemand meer vraagt: “wat zegt u mevrouw?”. Ik heb geleerd om niet alleen bewust met mijn stem om te gaan maar ik heb ook geleerd kracht uit te stralen waardoor ik echt voor de klas “durf” te staan!  Coaching traject Karin 2011

Niet alleen was mijn praatje beter te volgen voor de toehoorders, maar ze namen ook minder het ongearticuleerde en gehaaste van mij over, en konden daardoor ontspannener luisteren. Ook merkte ik aan den lijve hoeveel rust ikzelf kreeg van deze manier van spreken, en met hoeveel meer plezier ik dat deed. Ik kreeg meer gevoel van controle, en het geheel had a.h.w. een natuurlijker ademtempo, ritme van spreken en ontspannen.

Het is verwonderend dat een verandering in enkele concreet aanwijsbare punten effect op het totale gevoel heeft waarmee je spreekt. Presentatie coaching Leon 2012

 

 

 

 

Bookmark and Share