Stembehoud

Vooral in spreekberoepen met relatief ongunstige werkomstandigheden voor de stem, denk bijvoorbeeld aan docenten, telefonisten of omroepers, is het van belang zo efficiënt en effectief mogelijk te spreken.

Wij coachen en trainen vaardigheden om onder speciale omstandigheden je stem en het plezier in spreken of zingen te behouden. Wij geven ook voorlichting en adviezen om de werkomstandigheden ten aanzien van het spreken waar mogelijk te verbeteren.

Hier vind je onze adviezen voor stemonderhoud

Lees het artikel over stemproblemen

 

 

Bookmark and Share