Beroepssprekers

In veel beroepen wordt vaak en lang gesproken, in vergaderingen of voor grote groepen, aan de telefoon of door een microfoon. De stem is dan het veelzeggende instrument. Je kunt met je stemgebruik je boodschap maken of breken.

Wij werken met beroepssprekers aan het bewust worden en het gebruiken van ieders eigen wijze van spreken. Ons doel is het verbreden van de mogelijkheden en een optimale balans tussen inspanning en rust, opdat het werk met plezier en zonder stemklachten kan blijven gebeuren.

Wij streven naar een geloofwaardige, authentieke en betrokken wijze van spreken. Onze aanpak kan breed of juist specifiek zijn naar gelang de vraag. Dat betekent meer vanuit spreektechniek, het hanteren van de Vocal Tools of juist vanuit een theatrale ingang.

Wij kunnen presentatietrainingen verzorgen voor groepen of sprekers individueel coachen o.a. door ‘live’ presentaties te observeren of met hulp van video-opnames.
Individuele coaching kan plaatsvinden in onze studio of op de werkplek. Trainingen verzorgen wij zowel intern als extern.

Voor inspiratie voor bevlogen presentaties zie www.ted.com

 

Bookmark and Share