Stemklachten

Bij grote belasting van de stem en verkeerde techniek kunnen stemklachten ontstaan; de stem kan hees worden, hoge tonen kunnen wegvallen, de stem klinkt aangeslagen, de stem valt soms weg, de stem moet elke ochtend eerst een tijd op gang komen of de zangstem klinkt nog wel helder maar de spreekstem klinkt hees.

Dit zijn een paar voorbeelden van stemklachten door overbelasting van de stem. Deze kunnen zowel van verkeerde spreek- als zanggewoontes komen.

Wij zijn als logopedisten gespecialiseerd in de behandeling van deze stemproblemen. Omdat wij bekend zijn met de spreek- en zangpraktijk van performers en beroepssprekers, weten wij welke eisen aan de techniek moeten worden gesteld om problemen te voorkomen.

Individuele coaching vindt plaats op afspraak in onze studio’s in Arnhem en Haarlem. In Haarlem, bij Fransje van Luin, is vergoeding mogelijk via een aantal zorgverzekeraars .Check dit vooraf in de polisvoorwaarden. Wij volgen voor deze sessies de tarieven van de gezondheidszorg.

Bookmark and Share