Professioneel Spreken

Lesgeven is topsport bedrijven voor je stem!

Zowel op de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam als op het Instituut voor de Lerarenopleidingen en de afdeling BKO van de Universiteit van Amsterdam verzorgen wij al jaren de trainingen Professioneel Spreken. Graag verzorgen wij deze training ook op andere lerarenopleidingen voor studenten maar desgevraagd ook voor docenten van deze opleidingen.

De stem is namelijk een belangrijk instrument in het lesgeven. In deze training leer je hoe je je stem kunt sparen, op de juiste manier gebruikt en in goede conditie houdt. Je leert hoe een flexibele houding je adem en je stem ondersteunt, zodat je je kracht beter verdeelt over je hele lichaam. Daarnaast besteden we aandacht aan de expressie; hoe deze doorklinkt in je stem, geplaatst wordt met behulp van de juiste timing, uitstraling, mimiek en gebaar. Dit alles uiteraard levendig gearticuleerd. Zo kun je door je manier van spreken de sfeer in de klas beïnvloeden en de inhoud van je les duidelijk overbrengen op boeiende wijze. Dit is direct toe te passen tijdens je lessen.

Om zoveel mogelijk rendement te halen uit deze training  leggen wij de focus op het praktisch werken. De theorie vinden we echter wel heel belangrijk. Daarbij gaat het om vragen als: welke hoorbare en zichtbare aspecten spelen een rol tijdens het spreken, hoe werken de stembanden, hoe werkt de adem in relatie tot spreken, wat is de rol van de articulatie, wat zijn expressieve factoren? Deze theoretische achtergronden vind je o.a. in het boek Expressiever en gemakkelijker spreken van Tilly Dinger e.a..

Bookmark and Share