Spreken met Lef

Spreken voor publiek blijkt voor velen een spannend gebeuren. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat spreekangst hoger scoort dan bijvoorbeeld de angst voor de dood. Een duwtje in de rug hierbij blijkt voor velen zeer welkom.

In deze training wordt geoefend in allerlei gespreksituaties met een stressverhogende opbouw. Je leert spelen met verschillende rollen en stemmingen en je leert de beginselen van debatteren. Het leren herkennen en plaatsen van gepaste en minder handige gedachten voor het spreken helpt je om met meer lef te durven spreken. De trainingen kunnen in company gegeven worden als ook in verschillende opleidingen. Wij hebben er goede ervaringen mee op de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam.
oefendebat module spreken met lef   oefendebat HvA module Spreken met Lef

Reactie student:
Telkens wanneer ik voor de klas had gestaan, ging ik naar huis met een schuurpapieren keel. Tijdens de sessie Spreken met Lef, bleek ik niet in staat om door een ruimte heen te roepen, wat lastig is als je aan pubers lesgeeft. Ik heb vervolgens nog enkele individuele sessies bij Fransje van Luin gevolgd. Hierbij hebben we eerst mijn problemen in kaart gebracht, door gesprekken en ook door stemopnames te maken en af te spelen, vervolgens zijn we aan het werk gegaan.  Ademhalingsoefeningen, het naspelen van situaties, maar ook feedback krijgen op praktijksituaties waren onderdeel van het werkplan. Ik heb inzicht gekregen in mijn optreden voor de klas en hoe ik gebruik kan maken van mijn positieve talenten. Geen enkele keer heb ik mij ongemakkelijk of onveilig gevoeld. Voor wat betreft de techniek om door de klas te roepen, kan ik vertellen dat ik dat, dankzij deze hulp nog zelden nodig heb.

Bookmark and Share