Fransje van Luin

Spreken is spelen met je wijze van overdracht in de ruimste zin van het woord. Als je stem je instrument is, koester haar en verfijn je mogelijkheden.

Sinds mijn 22e werk ik als logopediste en ben ik meer en meer gespecialiseerd in         stemtraining en presentatiecoaching. Mijn drijfveer is het begeleiden, stimuleren en        inspireren van mensen in hun presentatie ongeacht leeftijd of achtergrond. Mijn interesse en scholing is breed. Mijn brede ervaring in een grote verscheidenheid van bedrijven geeft mij veel expertise in de omgang met mijn cliënten.

Bekijk opdrachten en klanten van Fransje van Luin »

Inspiratiebronnen

Inspiratiebronnen zijn gerenommeerde stemtrainers en regisseurs in Engeland (o.a. C. Berry, P. Rodenburg, P. Brook), Amerika (K.Linklater) en Oostenrijk ( H.Coblenzer), stemgebruik in de wereldmuziek, stemkunstenaars, cabaretiers en zangers en sprekers met passie.

Werkervaring en samenwerking

Naast het reguliere logopedische werk trok het theatermaken mij enorm met name vanuit de mime en de clownerie. Dit resulteerde in een aantal clowns- en kindertheater producties. In 1994 ben ik op onderzoek gegaan naar de kwaliteit van het stemonderwijs op theaterscholen in Engeland en Schotland en Duitsland ( ELIAmeeting in Berlijn). Samen met collega M. Brinkman heb ik presentatiecoaching in Nederland ontwikkeld voor logopedisten, waarbij acteer- en presentatie methodieken de basis vormen.

In 1999 was ik samen met Alet Wildmann een van de eerste logopepedisten, die het werk van Jo Estill, EVTS, leerde kennen via Alberto den Doest. Momenteel heet het EVT. In 2005 heb ik training gevolgd bij Cathrine Sadolin, een Deense zangdocent die haar eigen methodiek heeft ontwikkeld om verschillende zangstijlen te kunnen ”pakken”. Deze zangmethode heet CVT. Beide zangmethoden ondersteunen mij enorm in mijn aanpak van stem- en zangproblemen.

Ik ben als stem- en spraakdocent verbonden geweest aan de kleinkunstopleiding ST&M o.l.v. Selma Susanna, aan de Frank Sanders Musical Academie en Its DNA, een theatervooropleiding van Theatergroep De Nieuw Amsterdam.

De afgelopen 30 jaar heb ik voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers mondelinge presentaties begeleid bij o.a. omroepers op Schiphol, omroepers ProRail, Joop van der Ende. Bekijk voor een overzicht Opdrachten Fransje van Luin.

Sinds 2006 werk ik namens Vocal Toolbox vanuit mijn Stemstudio in Haarlem.

Fransje bereiken
Neem contact op met Fransje van Luin:

Bookmark and Share