Fysieke training

Bij een aansprekend en efficiënt stemgebruik is de verbinding tussen mentale (hoofd) en fysieke (lijf) aspecten optimaal. Lichaam en stem zijn gekoppeld. Het inzetten van een energieke spreekhouding ondersteunt een levendige en expressieve presentatie.

Voor acteurs biedt de koppeling stem en fysiek veel mogelijkheden. Het spel wordt muzikaler en gevoeliger. Het nodigt uit tot meer variatie in klankkleur.

Wij besteden aandacht aan bewustwording, spreekhouding, focus en energiegebruik. Zowel acteurs, zangers als beroepssprekers hebben hier veel baat bij.

Video workshop To be or not to be, oktober 2012

Bookmark and Share