EVT

Spreek en zangtechnieken volgens EVT

E(stills) V(oice) T(raining)  is een op onderzoek gebaseerde werkwijze. De menselijke stem is op alle mogelijke manieren, zowel sprekend als zingend, door Jo Estill (U.S.A.) ontleed, beluisterd en in kaart gebracht.
Haar methode leert je de specifieke spieren en bijbehorende functies die nodig zijn voor een bepaald geluid (zoals pop, belt, opera, schreeuwen en fluisteren) te beheersen en toe te passen.

Wij hanteren de EVT om handvatten en inzicht te geven in hoe de stem te gebruiken is naar gelang stijl of smaak.

Bookmark and Share