Tekstinterpretatie

Als de spreker zich met de tekst verbindt, komt deze het best tot zijn recht. Dit geldt zowel voor een spontane als voor een vaste tekst, voor spreektekst en voor liedtekst. Door een juiste tekstinterpretatie komt de tekst bij de luisteraar binnen zoals deze bedoeld is.

Wij werken onder andere aan de inleving van de tekst, de beelden voor je zien, de woorden goed proeven qua dictie, beklemtoning en frasering, de kern pakken en  je tekst bezielen.

Bookmark and Share