Theatrale werkvormen

Wij streven naar een balans tussen de meer ‘technische tools’, die zorgen voor houvast, en de ‘theatrale tools’ die ruimte kunnen geven. Ruimte om wat meer vanuit de bezieling te spreken en te zingen en wat minder vanuit het hoofd.

Het werken vanuit verbeelding en fantasie leidt tot een grotere vocale en fysieke expressie. Daarnaast nodigen theatrale en ook muzikale werkvormen uit de stem te bespelen als een instrument, zonder de druk het “goed” te moeten doen. Dit is bevorderend voor lef en plezier.

Onze ruime ervaring in het theater maakt het mogelijk de theatrale vorm te vinden die past bij de doelgroep.

Bookmark and Share