Acteurs en theatergroepen

Door middel van zijn stemgebruik laat de acteur de gevoelens en gedachtes die hij over wil brengen weerklinken. Hij laat zijn tekst herleven door de inhoud te verklanken. Dit noemen wij Vocaal theater. Zie ook aanbod workshops.

Wij richten ons bij individuele acteurs op de vraag. Dit kan zijn begeleiding bij tekstinterpretatie, dictie of stemnuancering, maar ook bijvoorbeeld stemonderhoud of zanglessen. Meer kennis van het eigen “instrument” geeft een acteur de mogelijkheid om bijvoorbeeld zowel verstaanbaar zacht en kwetsbaar te klinken als avond aan avond volumineuze woede-uitbarstingen te laten horen zonder schor te worden.

Voor theatergroepen is de training vaak een onderdeel van het repetitieproces. Ook hier bieden wij ondersteuning bij tekstinterpretatie, dictie en stemkleuring, maar ook vocale opwarming, stem en lijf gereed maken, fantasie t.a.v. stemgebruik prikkelen, de oren openen om met de stem te kunnen spelen.
In stemtrainingen voor amateur theatergroepen richten wij ons op het natuurlijk spreken met voldoende volume en nuances in de stem. Ook besteden we aandacht aan leftraining.

Bookmark and Share